பழைய
ஆடைக்கேட்டு
கதவை தட்டி
கையேந்துகிறாய்-

உனக்கு
ஏதேனும் கொடுக்க
உள்ளே
திரும்புகிறேன்............

எங்கள் வீட்டு
கதவும்
ஜன்னலும்
கூட
புதிய 
ஆடையுடன்.. :((