தெரியாமல் எடுத்தது, யாரென்றும் தெரியாது. சட்டையின் பின்னால் அவரவர் பெயரும் எழுதியிருந்தது.

 ஊன்றுகோல் 2 in 1
 பட்டுப்போன மரங்கள் தான் இருந்தாலும் அழகு... :)

 தென்னைமரத்தை முன்னமே இதுப்போன்று எடுத்திருக்கிறேன். பனை மரத்தை ஆகாயம் நோக்கி எடுத்துப்பார்க்க ஆசைப்பட்டு... :)
 கொஞ்சல்ஸ்... 
(இவங்க இரண்டு பேரும் பொறுப்பாக நிறைய ஃபோட்டோக்கு போஸ் கொடுத்தாங்க.)
எவ்ளாம் பெரிய குச்சி...