சென்னை - திருப்பதி ரயில்.....

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் யானை....
மழைவரும் மாலை நேரம்....@ நவிமும்பை..

:) இதை பார்க்கும் போது எல்லாம் "குரங்கிலிருந்து பிறந்தவன் மனிதன்" ன்னு..... @ "காட்பாடி

செருப்பு விளம்பரம்..... செருப்போடு விளக்கேற்றும் ???!!!! பெண்.. @ மதுரை

.....ம்ம்...ம்ம்..ம்ம் நடக்கட்டும்.. :) பஸ்'சில் பக்கத்து சீட்டில் இருந்த குழந்தை... @மதுரை

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் மதில் சுவரில் உட்கார்ந்து முறைக்கிறார்...